Home Oferta educationala

SCOALA GIMNAZIALA

"EPISCOP DIONISIE ROMANO"


MOTTO-UL ŞCOLII

"Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm!" -

Seneca ("Non scholae, sed vitae discimus")

SLOGANUL ŞCOLII

"Mai buni, mai educaţi, mai performanţi"

VIZIUNEA ŞCOLII

"Dacă noi am reuşit, şi TU poţi reuşi!

Trebuie doar să îndrăzneşti!

Alegerea e a TA!"

MISIUNEA ŞCOLII

Şcoala Gimnazială "Episcop Dionisie Romano" este locul în care elevii, indiferent de etnie şi religie, trebuie să se simtă "acasă".

Ne propunem să-i ajutăm să trăiască în armonie, cu idealuri şi valori precum bunătatea, corectitudinea, responsabilitatea, să-i tratăm pe elevi în funcţie de cum ar putea deveni, mai degrabă decât sunt ei în realitate.

Dorim să fim un adevărat lăcaş de cultă şi civilizaţie deschis pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, locul unde toţi elevii învaţă că "se poate"!

 

 

Şcoala Gimnazială  „Episcop Dionisie Romano”, Buzău urmăreşte să răspundă intereselor sociale şi comunitare, să asigure pentru fiecare copil de vârstă şcolară condiţii optime de dezvoltare fizică şi intelectuală, potrivit finalităţilor învăţământului.

Scopul nostru este de a crea indivizi cu personalitate puternică, bine instruiți și pregătiți pentru viață.

Obiective:

- şcolarizarea tuturor elevilor şi îmbunătăţirea frecvenţei

- educarea fiecărui copil în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale

- crearea unui mediu de instruire  bazat pe respect reciproc şi principii democratice

- promovarea unui tip de învăţământ formativ, centrat pe elev;

- dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de relaţionare şi lucru în echipă.

Priorităţile noastre:

- pregătirea suplimentară a elevilor capabili de performanţă şi participarea la concursuri şi olimpiade şcolare, fapt demonstrat prin rezultatele obţinute;

- dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de relaţionare şi lucru în echipă prin activităţi didactice moderne în cadrul cărora se utilizează materiale diverse.

- redirectionarea resurselor şi ofertei educaţionale în funcţie de nevoile reale ale comunităţii, iar principalii beneficiari ai strategiei şcolii sunt elevii.

Şcoala este situată în centrul municipiului Buzău şi dispune de o bază materială modernă, capabilă să răspundă exigenţelor impuse de comunitate.

Baza materială :

- 14 săli de clasă care asigură un microclimat propice invăţării;

- 2 laboratoare de informatică cu conexiune la internet dotate cu 50 de calculatoare, laborator de biologie, geografie, fizică-chimie;

- o sală de sport spaţioasă şi cu o bază materială corespunzătoare;

- bibliotecă cu 11200 de volume, dotată permanent cu fond de carte;

- clasele 0-IV dispun de câte o mini-bibliotecă, cuprinzând cărţi, atlase, caiete speciale, culegeri, hărţi, planşe –materiale necesare bunei desfăşurări a fiecărei lecţii;

- cabinet medical

- cabinet psihopedagogic și de consiliere ;

 

Resurse umane: Elevii sunt instruiți de cadre didactice calificate, cu grade didactice (80%-gradul I), care participă în fiecare an la cursuri de perfecționare.

- Plan de scolarizare

Nr. de elevi: 420

Nr. de elevi inv.primar:           214 elevi / nr. clase: 8

Nr. de elevi inv. gimnazial      133 elevi / nr. clase: 7

Nr. de elevi la invatamantul cu frecventa redusa 73/ 4 clase

Personal unitate:

- didactic

- 8 invatatori

- 28 profesori

- didactic auxiliar

- 1 secretar

- 1 informatician

- 0,5 contabil

- nedidactic

- 2 ingrijitoare

- 0,5 muncitor

 

FORME DE REPREZENTARE

 

DIRECTOR – Prof. Sarafolean Nicoleta

 

Consiliul de Administratie

 

Nr.

Crt.

NUMELE SI PRENUMELE

OBSERVATII

(membru, responsabil comisie etc.)

1

Dir.Sarafolean Nicoleta

Presedinte

2

Prof. Gheorghe Adriana

Membru

3

Prof. Tircavu Cristiana

Membru

4

Inv. Stancu Luiza

Membru

5

Androne Florea

Reprezentant primar

6

Tandarescu Stefan

Reprezentant Consiliul Local

7

Ionescu Maria

Reprezentant Consiliul Local

8

Birea Daniela

Reprezentant parinti

9

Popa Anisoara

Reprezentant parinti

10

Popescu Maria

Observator sindical

 

COMISII METODICE

Comisie metodicainvatamant primar:

 

 1. Prof.Inv.Primar – Iosif Gabriela - clasa  pregatitoare
 2. Prof.Inv.Primar – Barlaboi Mihaiela – clasa I
 3. Prof.Inv.Primar – Lazar Mihaela – clasa a II-a A
 4. Prof.Inv.Primar – Rosu Alina  – clasa a II-a B
 5. Prof.Inv.Primar – Baciu Alina – clasa III-a A
 6. Prof.Inv.Primar – Scorosanu Cipiana – clasa III B
 7. Invatator – Stancu Luiza – clasa a IV-a A
 8. Prof.Inv.Primar – Popescu Maria – clasa a IV-a B

 

Comisii metodice invatamant gimnazial:

 

Limba si Comunicare

- Prof. Gheorghe Adriana – responsabil

- Prof. Tanase Mihaela

- Prof. Tircavu Cristiana

- Prof. Stegarescu Paula

- Prof. Marin Mihaela

 

Matematica si Stiinte. Educatie tehnologica

- Prof. Rotariu Mariana -responsabil

- Prof. Andrei Gabriel

- Prof. Zaman  Mihaela

- Prof. Ghioncu Viorica

- Prof. Stanescu Lorela

 

Om si societate. Arte. Sport

- Prof. Pislaru Rodica - responsabil

- Prof. Sarafolean Nicoleta

- Prof. Tudorache Anisoara

- Prof. Tudor  Stevar Nicoleta

- Prof. Dragomir Mariana

 

Comisia dirigintilor

- Prof. Tircavu Cristiana - responsabil

- Prof. Tanase Mihaela – cls.a V-a

- Prof. Gheorghe Adriana – cls.a VI-a

- Prof. Tircavu Cristiana – cls.a VII-a A

- Prof. Andrei Gabriel – cls.a VII-a B

- Prof. Rotariu Mariana – cls.a VIII-a A

- Prof. Tudor Nicoleta – cls.a VIII-a B

 

 

Planurile cadru – aplicate in scoala noastra sunt cele avizate de catre MEN in conformitate cu ANEXA 1 si 2 la OMEN 3371/12.03.2013 ;ANEXA 1.1 si 1.2 la OMEC nr 5198/01.11.2014 si ANEXELE 1 si 2 la OMEC nr.3638/11.04.2001.

 

Manualele scolare utilizate au avizul MEN.

 

Schemele orare - respecta intocmai prevederile planului cadru.

 

Curriculumul national este completat de curriculumul la deciza şcolii în concordanaţă cu  cerinţele şi nevoile  elevilor, respectiv a părinţilor

 

Oferta curriculară

Limbi străine care se studiază în școală:

 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Limba germană

Curriculum la decizia școlii( discipline opționale)

OPTIONALE

2018– 2019

Invatamant primar

Nr.

Crt

Clasa

Curs optional

Invatator

propunator

1

Pregatitoare

A

„Noi insine-transcurricular junior Achievement”

Iosif Gabriela

2

I

A

„Micii pietoni”

Barlaboi Mihaiela

3

a II-a

A

„Familia mea”

Lazar Mihaela

B

„Sa descoperim tainele lumii inconjuratoare”

Rosu Alina

4

a III-a

A

„Traistuta cu povesti”

Moraru Daniela

B

„Ne jucam, coloram, exploram”

Scorosanu Cipiana

5

a IV-a

A

„Armonia numerelor si a culorilor”

Stancu Luiza

B

„Armonia numerelor si a culorilor”

Popescu Maria

 

Invatamant gimnazial

Nr.

Crt

Clasa

Curs optional

Profesor

propunator

1

a V-a

„Romania si Franta: cultura si civilizatie

„Geografie judetului Buzau”

Tanase Mihaela

Pislaru Rodica

2

a VI-a

„Elemente de limba romana si poezia religioasa”

„Calator si calatorii celebre”

Gheorghe Adriana

Pislaru Rodica

3

a VII-a

A

„Lectura ca abilitate de viata”

Tanase Mihaela

B

„Hazarde naturale si antropogene”

Pislaru Rodica

4

a VIII-a

A

„Lectura ca abilitate de viata”

Tanase Mihaela

„Hazarde naturale si antropice”

Pislaru Rodica

5

a VIII-a

B

„Matematica aplicativa”

Andrei Gabriel

„Hazarde naturale si antropogene”

Pislaru Rodica

Pregatire suplimentara

Scoala ofera elevilor posibilitatea de a-si completa, a-si aprofunda si dezvolta cunostintele punand la ispozitia acestora ore de pregatire suplimentara. Aceste ore de pregatire suplimentara se adreseaza atat elevilor cu ritm lent de invatare cat si elevilor capabili de performanta.

 

Activități extrașcolare :

Elevii au nevoie de acțiuni care să le lărgească universul de cunoaștere, să le ofere prilejul de a se bucura învățând. Așadar, procesul educațional “îmbracă” și formele nevoii naturale a copiilor de a se dezvolta simultan, pe plan intelectual, sportiv și artistic. În acest scop, școala implică elevii în activități și proiecte extrașcolare, cum ar fi :

 • Excursii tematice
 • Vizite la muzee
 • serbări cu ocazia diferitelor evenimente cultural-literare,istorice („Ziua Națională a României”, „Hora Unirii - 24 ianuarie”, „Mihai Eminescu ”, „Ziua Mamei”, „Ziua Școlii”, serbări de Crăciun)
 • „Ziua Mondială a Educației”
 • „1 Iunie - Ziua Copiilor”
 • Săptămâna „Scoala Altfel”- elevii, părinții și cadrele didactice aleg activitătile pe care le desfășoară, în funcție de interesele elevilor.

 

PLANIFICARE ACTIVITATI  EXTRASCOLARE

2018-2019

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TIPUL DE ACTIVITATE

TERMEN

RESPONSABILI

1.

“Sună iarăși clopoțelul!”

Festivitatea de deschidere a anului școlar

10 Septembrie

Consilier educativ diriginţi ,   învăţători

2.

Plurilingvism şi multiculturalitate” - Ziua europeană a limbilor - 26 septembrie

Concurs şcolar

17 - 28 septembrie

2018

Prof. Tîrvavu C.

Prof. Tănase M.

Stegarescu P.

3.

Copiii şi alimentaţia sănătoasă” - Ziua mondială a alimentului

Activităţi de informare cu privire la alimentatie

16 octombrie

Cadre medicale Profesori de biologie       Consilier educativ

4.

Tradiţii şi obiceiuri laice şi religioase- Sfinţi şi sărbători

Activităţi în cadrul scolii,  Biserica.

Noiembrie

Decembrie

2018

Invatatori.

Diriginti.

Profesorul de

Religie.

5.

„Thanksgiving Day”

Colaje,eseuri

Noiembrie

Prof. Tîrvavu C.

6.

„Luna Muzicii”

Audiţii muzicale

Noiembrie

Profesorul de muzică.

7.

Toleranţă şi intoleranţă în Europa”- Ziua Internaţională pentru Toleranţă

Dicţionar explicativ multilingvist  despre xenofobie, rasism.

16 noiembrie

2018

Prof. Rotariu M.

Prof. Tudor Stevar

 

8.

Drepturile copilului, drepturile omului” - Ziua Internaţională a drepturilor Copilului

Dezbateri, mape / panouri tematice

 

20 noiembrie

2018

Prof. Tănase M.

9.

Concursul „Cea mai curată şi mai frumoasă clasă

Activităţi de gospodărire şi de ambientizare personalizată a claselor şi şcolii  -  concurs clase

Decembrie

2018

Diriginţii

Învăţătorii

 

10.

Site - ul şcolii, oglinda şcolii

Actualizarea site-ului şcolii

săptămânal

Consilierul educativ

11.

„Tradiţii şi obiceiuri laice şi religioase” - Sfinţi şi sărbători  - Sfântul Nicolae

Activităţi în cadrul scolii,  Biserica.

6 decembrie

2018

Invatatori

Diriginti

Profesorul de religie

12.

Surâsuri de Crăciun

Felicitări de Crăciun adresate celor dragi

Decembrie

2018

Dirigintii                Invăţătorii

13.

Christmas is here!”

Dezbateri, mape / panouri tematice, concursuri

19 decembrie

2018

Prof. Tîrcavu C.

Prof.Stegarescu P.

14.

Eminescu, veşnic tânăr

Şezătoare literară, realizări / prezentări  Power Point

15 ianuarie

2019

Prof. Tănase M.

Prof Stegarescu P.

Prof. Gheorghe A.

15.

„Să cinstim istoria patriei!”

-  Ziua Unirii

Panouri tematice, programe artistice, expoziţii de desene

24 ianuarie

2019

Prof. Andrei G.

 

 

SEMESTRUL II

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TIPUL DE ACTIVITATE

TERMEN

RESPONSABILI

1.

România în cultura universală” - Confluenţe româno-franceze-germane”

Prezentare Power Point

Februarie – martie

2019

Prof. Tănase M

Prof. Gheorghe A

Prof. Stegarescu P

2.

„Saint Valentine s Day”&Dragobete

Prezentare ppt

Martie

2019

Prof. Tărcavu C

3.

„Tradiţii şi obiceiuri laice şi religioase” - 1 Martie, Ziua Mărţişorului Spring Traditions in our country

Expoziţii de mărţişoare, felicitări în limba română şi limbile străine studiate, prezentări Power Point

1 martie

2019

Învăţătorii

Diriginţii

 

4.

Pentru tine, mamă!”

Serbări şcolare,  expoziţii de mărţişoare, felicitări

8 martie

2019

Învăţătorii ,Diriginţii

Profesorul de muzică

5.

Împreună” - „Carnavalul primăverii şi al prieteniei

Carnaval, bal mascat

15  martie

2019

Învăţătorii

Diriginţii

Cons. educativ

6.

„Un mediu curat, o viaţă mai bună” - Luna Pădurii

Panouri / mape tematice, expoziţii de desene, îngrijirea spaţiilor verzi, excursii

15 martie -15 aprilie

2019

Consilierul educativ

Profesorii cu proiecte de mediu

7.

„Francofonia şi valorile ei” - Ziua Francofoniei

Sesiune de prezentări Power Point, program artistic

20 martie

2019

Prof. Tănase M

Prof. Velica M

8.

„Un mediu curat, o viaţă mai bună”- Ziua Apei

Panouri / mape tematice, concursuri

22 martie

2019

Prof. Rotariu

 

9.

9 Mai, Ziua Europei

Concursuri, expoziţii, panouri / mape tematice, programe artistice, dezbateri

9 mai

2019

Profesorii de geografie Învăţătorii

Diriginţii

10.

Together for Europe

Prezentări Power Point, panouri / mape tematice,  drumetii

9 mai

2019

Prof. Tărcavu C

11.

„Un mediu curat, o viaţă mai bună” - Ziua mondială a Păsărilor şi Arborilor

Prezentări Power Point, panouri / mape tematice,  drumetii

10 mai

Prof. Gheorghe A

Prof. Pîslaru R

12.

Sănătatea, bunul cel mai de preţ” - Ziua Mondială  fără Tutun

Dezbateri, concursuri, expoziţii de desene, afişe,

31 mai

2019

Consilier educativ

Invitaţi ASP

13.

„Un mediu curat, o viaţă mai bună” - Ziua Mediului

Concursuri, panouri / mape tematice,  expoziţii, drumeţii

5 iunie

2019

APM

Consilier educativ

14.

Bilanţul muncii noastre

 

Cheia succesului

Serbări şcolare Transmiterea Cheii succesului de la clasele a VIII-a la clasele a VII-a , acordare de diplome

Iunie

2019

Învăţătorii Diriginţii

Conducerea şcolii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliere: În cadrul cabinetului psihopedagogic se oferă consilierea părinților în vederea unei mai bune relaționări cu copilul, consilierea individuală și de grup a elevilor pentru rezolvarea și prevenirea problemelor emoționale.

 

Siguranța: Pentru că ne preocupă în mod deosebit siguranța copiilor dumneavoastră, precum și a personalului școlii, clădirea școlii este supravegheată cu sistem video de supraveghere. Elevii sunt supravegheți în timpul pauzelor de către cadrele didactice de serviciu și de către  personalul de la pază.

Orar:

 

- Învățământ primar: 8-13

- Învățământ gimnazial: 8-14

- Invatamant cu frecventa redusa (dupa amiaza)

 

Şcoala integrează copii în clasa pregătitoare promovând un învăţământ echitabil, cu sanse egale de acces şi reuşită pentru toţi. Familia are un loc bine definit, fapt ce se poate constata din acţiunile comune realizate în plan curricular şi material financiar. Există, la nivelul întregii colectivităţi, relaţii bazate pe colaborare, toleranţă şi democraţie, cultivarea responsabilităţii şi competiţiei.

 

SUCCES!