Home Oferta educationala

SCOALA GIMNAZIALA

"EPISCOP DIONISIE ROMANO"


MOTTO-UL ŞCOLII

"Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm!" -

Seneca ("Non scholae, sed vitae discimus")

SLOGANUL ŞCOLII

"Mai buni, mai educaţi, mai performanţi"

VIZIUNEA ŞCOLII

"Dacă noi am reuşit, şi TU poţi reuşi!

Trebuie doar să îndrăzneşti!

Alegerea e a TA!"

MISIUNEA ŞCOLII

Şcoala gimnazială   „Episcop Dionisie Romano” este locul în care elevii, indiferent de etnie şi religie, trebuie să se simtă „acasă”.

Ne propunem să-i ajutăm să trăiască în armonie, cu idealuri şi valori precum bunătatea, corectitudinea, responsabilitatea.

Dorim să fim un adevărat lăcaş de cultură şi civilizaţie deschis pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, locul unde toţi elevii învaţă că se poate” !

 

Şcoala Gimnazială  „Episcop Dionisie Romano”, Buzău urmăreşte să răspundă intereselor sociale şi comunitare, să asigure pentru fiecare copil de vârstă şcolară condiţii optime de dezvoltare fizică şi intelectuală, potrivit finalităţilor învăţământului.

Scopul nostru este de a crea indivizi cu personalitate puternică, bine instruiți și pregătiți pentru viață.

Obiective:

- şcolarizarea tuturor elevilor şi îmbunătăţirea frecvenţei

- educarea fiecărui copil în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale

- crearea unui mediu de instruire  bazat pe respect reciproc şi principii democratice

- promovarea unui tip de învăţământ formativ, centrat pe elev;

- dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de relaţionare şi lucru în echipă.

Priorităţile noastre:

- pregătirea suplimentară a elevilor capabili de performanţă şi participarea la concursuri şi olimpiade şcolare, fapt demonstrat prin rezultatele obţinute;

- dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de relaţionare şi lucru în echipă prin activităţi didactice moderne în cadrul cărora se utilizează materiale diverse.

- redirectionarea resurselor şi ofertei educaţionale în funcţie de nevoile reale ale comunităţii, iar principalii beneficiari ai strategiei şcolii sunt elevii.

Şcoala este situată în centrul municipiului Buzău şi dispune de o bază materială modernă, capabilă să răspundă exigenţelor impuse de comunitate.

Baza materială :

- 14 săli de clasă care asigură un microclimat propice invăţării;

- 2 laboratoare de informatică cu conexiune la internet dotate cu 50 de calculatoare, laborator de biologie, geografie, fizică-chimie;

- o sală de sport spaţioasă şi cu o bază materială corespunzătoare;

- bibliotecă cu 11200 de volume, dotată permanent cu fond de carte;

- clasele 0-IV dispun de câte o mini-bibliotecă, cuprinzând cărţi, atlase, caiete speciale, culegeri, hărţi, planşe –materiale necesare bunei desfăşurări a fiecărei lecţii;

- cabinet medical

- cabinet psihopedagogic și de consiliere ;

 

Resurse umane: Elevii sunt instruiți de cadre didactice calificate, cu grade didactice (80%-gradul I), care participă în fiecare an la cursuri de perfecționare.

- Plan de scolarizare

Nr. de elevi: 364

Nr. de elevi inv.primar:           172 elevi / nr. clase: 8

Nr. de elevi inv. gimnazial     149 elevi / nr. clase: 7

Nr. de elevi la invatamantul cu frecventa redusa 43/ 4 clase

Personal unitate:

- didactic                        - 8 invatatori

- 28 profesori

- didactic auxiliar           - 1 secretar

- 1 informatician

- 0,5 contabil

- nedidactic                    - 2 ingrijitoare

- 0,5 muncitor

 

FORME DE REPREZENTARE

 

DIRECTOR – Prof. Sarafolean Nicoleta

 

Consiliul de Administratie

 

Nr.

Crt.

NUMELE SI PRENUMELE

OBSERVATII

(membru, responsabil comisie etc.)

1

Dir.Sarafolean Nicoleta

Presedinte

2

Prof. Tudor Stevar Nicoleta

Membru

3

Prof. Tircavu Cristiana

Membru

4

Inv. Stancu Luiza

Membru

5

Androne Florea

Reprezentant primar

6

Tandarescu Stefan

Reprezentant Consiliul Local

7

Ionescu Maria

Reprezentant Consiliul Local

8

Birea Daniela

Reprezentant parinti

9

Popa Anisoara

Reprezentant parinti

10

Popescu Maria

Observator sindical

 

 

COMISII METODICE

Comisie metodicainvatamant primar:

 

 1. Prof.Inv.Primar – Popescu Maria - clasa  pregatitoare A
 2. Invatator – Stancu Luiza - clasa  pregatitoare B
 3. Prof.Inv.Primar – Iosif Gabriela – clasa I
 4. Prof.Inv.Primar – Barlaboi Mihaiela – clasa a II-a
 5. Prof.Inv.Primar – Lazar Mihaela – clasa III-a A
 6. Prof.Inv.Primar – Rosu Cipiana – clasa III B
 7. Prof.Inv.Primar – Moraru Daniela – clasa a IV-a A
 8. Prof.Inv.Primar – Scorosanu Cipiana – clasa a IV-a B

 

Comisii metodice invatamant gimnazial:

 

v  Limba si Comunicare

- Prof. Gheorghe Adriana – responsabil

- Prof. Tanase Mihaela

- Prof. Tircavu Cristiana

- Prof. Stegarescu Paula

- Prof. Velica Marcela

 

Matematica si Stiinte. Educatie tehnologica

- Prof. Rotariu Mariana -responsabil

- Prof. Andrei Gabriel

- Prof. Zaman  Mihaela

- Prof. Petrideanu Liviu

- Prof. Ghioncu Viorica

- Prof. Stanescu Lorela

 

v  Om si societate. Arte. Sport

- Prof. Pislaru Rodica - responsabil

- Prof. Sarafolean Nicoleta

- Prof. Nitu Daniel

- Prof. Tudor  Stevar Nicoleta

 

 

v  Comisia dirigintilor

- Prof. Velica Marcela – responsabil (cls. a V-a A)

- Prof. Tanase Mihaela – cls.a VII-a A

- Prof. Gheorghe Adriana – cls.a VIII-a

- Prof. Tircavu Cristiana – cls.a VI-a A

- Prof. Pantazi Mariana – cls.a V-a B

- Prof. Tudor Nicoleta – cls.a VII-a B

- Prof. Zaman Mihaela – cls. a VI-a B

 

Planurile cadru – aplicate in scoala noastra sunt cele avizate de catre MEN in conformitate cu ANEXA 1 si 2 la OMEN 3371/12.03.2013 ;ANEXA 1.1 si 1.2 la OMEC nr 5198/01.11.2014 si ANEXELE 1 si 2 la OMEC nr.3638/11.04.2001.

 

Manualele scolare utilizate au avizul MEN.

 

Schemele orare - respecta intocmai prevederile planului cadru.

 

Curriculumul national este completat de curriculumul la deciza şcolii în concordanaţă cu  cerinţele şi nevoile  elevilor, respectiv a părinţilor

 

Oferta curriculară

Limbi străine care se studiază în școală:

 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Limba germană

Curriculum la decizia școlii( discipline opționale)

INCADRARE OPTIONALE

2020– 2021

Invatamant primar

Nr.

Crt

Clasa

Curs optional

Invatator

propunator

1

Pregatitoare

A

„Ne jucam, exploram, calculam”

Popescu Maria

B

„Ne jucam, exploram, calculam”

Stancu Luiza

2

I

A

„Matematica distractiva”

Iosif Gabriela

3

II

A

„Micii pietoni”

Barlaboi Mihaiela

4

a III-a

A

„Familia mea”

Lazar Mihaela

B

„Sa descoperim tainele lumii inconjuratoare”

Rosu Alina

5

a IV-a

A

„Traistuta cu povesti”

Moraru Daniela

B

„Ne jucam, coloram, exploram”

Scorosanu Cipiana

 

Invatamant gimnazial

Nr.

Crt

Clasa

Curs optional

Profesor

propunator

1

a V-a

A

„Lectura ca abilitate de viata si literatura universala”

„Let’s  talk more!”

Gheorghe Adriana

Tircavu Cristiana

B

„Let’s  talk more!”

„Lectura ca abilitate de viata si literatura universala”

Tircavu Cristiana

Gheorghe Adriana

2

a VI-a

A

„Micul jurnalist”

„Geografia judetului Buzau”

Tanase Mihaela

Pislaru Rodica

B

„Micul jurnalist”

Tanase Mihaela

3

a VII-a

A

„Norma si abatere in limba romana”

Gheorghe Adriana

4

a VIII-a

A

”Ne pregatim de examen”

“Prietenul meu calculatorul”

Petrideanu Liviu

Drugau Florin

B

„Genuri si specii literare – redactarea compunerilor argumentative”

„Ne pregatim de examen”

Tanase Mihaela

Andrei Gabriel

Pregatire suplimentara

Scoala ofera elevilor posibilitatea de a-si completa, a-si aprofunda si dezvolta cunostintele punand la ispozitia acestora ore de pregatire suplimentara. Aceste ore de pregatire suplimentara se adreseaza atat elevilor cu ritm lent de invatare cat si elevilor capabili de performanta.

 

Activități extrașcolare :

Elevii au nevoie de acțiuni care să le lărgească universul de cunoaștere, să le ofere prilejul de a se bucura învățând. Așadar, procesul educațional “îmbracă” și formele nevoii naturale a copiilor de a se dezvolta simultan, pe plan intelectual, sportiv și artistic. În acest scop, școala implică elevii în activități și proiecte extrașcolare, cum ar fi :

 • Excursii tematice
 • Vizite la muzee
 • serbări cu ocazia diferitelor evenimente cultural-literare,istorice („Ziua Națională a României”, „Hora Unirii - 24 ianuarie”, „Mihai Eminescu ”, „Ziua Mamei”, „Ziua Școlii”, serbări de Crăciun)
 • „Ziua Mondială a Educației”
 • „1 Iunie - Ziua Copiilor”
 • Săptămâna „Scoala Altfel”- elevii, părinții și cadrele didactice aleg activitătile pe care le desfășoară, în funcție de interesele elevilor.

 

PLANIFICARE ACTIVITATI  EXTRASCOLARE

2019-2020 Sem I

Nr. crt.

Evenimentul/

Denumirea activităţii

Modalităţi de realizare

Data

Locul desfăşurării

Responsabili1

1

Sună clopoţelul!

Festivitatea de deschidere a noului an şcolar

9 Septembrie 2019

 

Curtea şcolii

Director,

Cadre didactice

2

26 septembrie – Ziua Europeană a Limbilor  Moderne

Diversitate lingvistică în context european

Prezentări Power Point, Desene

Discuţie: De ce este important să cunoaştem cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională?

26

septembrie 2019

Sălile de clasă

 

Prof.

Tircavu C,

Stegarescu P,

Tanase M,

Gheorghe A.

 

3

16 octombrie – Ziua Mondială a Alimentaţiei

Copiii şi alimentaţia sănătoasă

Prezentări Power Point

Discuţii

Desene

Chestionare

16

octombrie

2019

Sălile de clasă

Inv. Moraru D, Lazar M

Prof. Diaconescu M, Tudor N

4

25 octombrie -

Ziua Armatei române

Prezentari PPT

 

25

octombrie

2019

Biblioteca scolii

 

Inv Rosu A.

Prof. Pislaru R

Gheorghiu A

5

16 noiembrie – Ziua Internaţională a Toleranţei

Intoleranţa nu va fi tolerată!

Dezbateri

Concurs de sloganuri

Compuneri, Desene

15

noiembrie 2019

Sălile de clasă

 

Inv. Scorosanu C,

Barlaboi M

6

Sunt pieton şi circul pe drumurile publice

Vizionare DVD cu întâmplări reale

noiembrie 2019

Sălile de clasă

Prof.

Zaman M, Tudor N

7

5 decembrie – Ziua Internaţională a Voluntariatului

Implică-te! Fii voluntar!

Dezbateri

Desene

Studii de caz

Activităţi practice

5

decembrie 2019

Sălile de clasă

 

Prof.

Andrei G

8

Crăciunul – Darul bucuriei

Recital de colinde

Serbări

Împodobirea  bradului

17-22

decembrie

2019

Sala de clasă

 

Inv. Stancu L,

Popescu M.

Prof. Pantazi M, Balazs B

SEMESTRUL II

 

1

15 ianuarie – Ziua de naştere a marelui poet Mihai Eminescu

 

Prezentări Power Point

Recital poezii Eminescu

Spectacol – concurs

15

ianuarie

2020

Sălile de clasă

Inv. Iosif G,

Prof. Andrei G

Stegarescu P,

Gheorghe A

2

30 ianuarie – Ziua Internaţională a Nonviolenţei în Şcoală

Spune NU violenţei!

Dezbateri

Desene

Concurs de sloganuri

Panouri tematice

Compuneri

Jocuri de rol

30

ianuarie 2020

Sălile de clasă

 

Inv.

Barlaboi M

Prof.

Velica M

3

10 februarie – Ziua Internaţională a Siguranţei pe Internet

 

Prezentări Power Point

Dezbateri

Studii de caz

Compuneri

11  februarie

2020

Sălile de clasă

 

Prof.

Zaman M

Tircavu C

Tudor N

4

1 martie – Mărţişorul

Bucuria primăverii

Legenda mărţişorului

Expoziţie mărţişoare şi felicitări confec-ţionate de elevi

1

martie 2020

Sălile de clasă

 

Inv.

Lazar M

Moraru D

5

3 martie – Ziua Mondială a Scriitorilor

Scriitorul, regele cuvintelor

Atelier de lectură şi scriere creativă

Compuneri – Scriitorul meu preferat

Miercuri

4

martie 2020

Biblioteca şcolii

Prof.

Stegarescu P

6

8 Martie – Ziua internaţională a Femeii

E ziua ta, mămico...

Confecţionare felicitări pentru mame

Moment artistic

8

martie 2020

Sălile de clasă

 

Inv. Stancu L

Scorosanu C,

Popescu M,

Prof.

Gheorghiu A

7

21 martie – Ziua

Mondială a Poeziei

Poezia – chipul sufletului

Prezentări Power Point

Compuneri – Poetul meu preferat

Atelier de lectură

21

martie

2020

Sălile de clasă

 

Prof.

Tanase M

Gheorghe A

8

21 martie – Ziua Internaţională pentru Eliminare a Discriminării Rasiale Spune NU discriminării!

Prezentări Power Point

Dezbateri

Desene

Jocuri

20

martie 2020

Sălile de clasă

 

Prof.

Pantazi M

Balasz B

9

9 mai – Ziua Europei

 

Prezentări Power Point

Dezbateri

8

mai

2020

Holul central al şcolii

 

Inv. Rosu A

Prof.

Pislaru R

10

1 Iunie – Ziua Internaţională a Copilului

Frumoasă eşti, copilărie...

Petrecere în aer liber

Concursuri sportive

Jocuri educative

Desene pe asfalt

31

mai

2020

Sălile de clasă

Curtea scolii

Invatatori

Diriginti

11

5 iunie – Ziua Învăţătorului

Draga mea învăţătoare...

Desene

Compuneri

Jocuri

5

iunie

2020

Sălile de clasă

 

Învăţătorii

 

12

-Ia-ţi o carte în vacanţă!

Consultarea listelor de lectura pentru vacanţă

Recomandări de lectură

2

iunie

2020

Bibliotecă

Bibliotecar

Prof. de limba română

13

Festivitatea de încheiere a anului şcolar

Premierea elevilor

12 iun. 2020

Curtea scolii

 

Director,

Cadre didactice

 

 

 

 

Consiliere: În cadrul cabinetului psihopedagogic se oferă consilierea părinților în vederea unei mai bune relaționări cu copilul, consilierea individuală și de grup a elevilor pentru rezolvarea și prevenirea problemelor emoționale.

 

Siguranța: Pentru că ne preocupă în mod deosebit siguranța copiilor dumneavoastră, precum și a personalului școlii, clădirea școlii este supravegheată cu sistem video de supraveghere. Elevii sunt supravegheți în timpul pauzelor de către cadrele didactice de serviciu și de către  personalul de la pază.

Orar:

 

- Învățământ primar: 8-13

- Învățământ gimnazial: 8-14

- Invatamant cu frecventa redusa (dupa amiaza)

Şcoala integrează copii în clasa pregătitoare promovând un învăţământ echitabil, cu sanse egale de acces şi reuşită pentru toţi. Familia are un loc bine definit, fapt ce se poate constata din acţiunile comune realizate în plan curricular şi material financiar. Există, la nivelul întregii colectivităţi, relaţii bazate pe colaborare, toleranţă şi democraţie, cultivarea responsabilităţii şi competiţiei.

 

 

SUCCES!