Home Oferta educationala

 

Scoala GIMNAZIALA
“Episcop Dionisie Romano”

MOTTO-UL ŞCOLII

"Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm!" -

Seneca ("Non scholae, sed vitae discimus")


SLOGANUL ŞCOLII

"Mai buni, mai educaţi, mai performanţi"


VIZIUNEA ŞCOLII

 

"Dacă noi am reuşit, şi TU poţi reuşi!

Trebuie doar să îndrăzneşti!

Alegerea e a TA!"

 

MISIUNEA ŞCOLII

Şcoala Gimnazială "Episcop Dionisie Romano" este locul în care elevii, indiferent de etnie şi religie, trebuie să se simtă "acasă".

Ne propunem să-i ajutăm să trăiască în armonie, cu idealuri şi valori precum bunătatea, corectitudinea, responsabilitatea, să-i tratăm pe elevi în funcţie de cum ar putea deveni, mai degrabă decât sunt ei în realitate.

Dorim să fim un adevărat lăcaş de cultă şi civilizaţie deschis pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, locul unde toţi elevii învaţă că "se poate"!

 

2015 – 2016


Obiective:

-promovarea unui tip de învăţământ formativ, centrat pe elev;

-orientarea spre interdisciplinaritate;

-dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de relaţionare şi lucru în echipă.

Cadre didactice:

Clasa pregatitoare A - Moraru Daniela

Clasa pregatitoare B - Scoroşanu Cipiana

Clasa I A - Stancu Luiza

Clasa I B - Popescu Maria

Clasa a II-a - Iosif Gabriela

Clasa a III-a - Barlaboi Mihaiela

Clasa a IV-a A - Lazar Georgeta

Clasa a IV-a B - Buzoiu Elena

Clasa a IV-a B - Buzoiu Elena

 

Şcoala Gimnazială "EPISCOP DIONISIE ROMANO" Buzău are 181 de ani de existenţă, fiind prima şcoală publică din Buzău cu predare în limba română. Cunoscută sub numele de Şcoala nr.5 până în anul 2002, astăzi poartă numele celui care este considerat părintele învăţământului buzoian: Dionisie Romano.

Şcoala este situată în centrul municipiului Buzău şi dispune de o bază materială modernă, capabilă să răspundă exigenţelor impuse de comunitate.

 

Şcoala dispune de:

- bază materială modernă:

- 14 săli de clasă care asigură un microclimat propice invăţării;

- 2 laboratoare de informatică cu conexiune la internet dotate cu 50 de calculatoare, laborator de biologie, geografie , fizică şi chimie;

- atelier de lectură si scriere cu un spaţiu modern şi flexibil, ideal pentru predarea interactivă, dotat cu aparatură modernă unde se desfăşoară Cercul de „Lectură, scriere şi comunicare”  ;

- o sală de sport spaţioasă şi cu o bază materială corespunzătoare;

- bibliotecă cu 11200 de volume, dotată permanent cu fond de carte;

- clasele 0-IV dispun de câte o mini bibliotecă, cuprinzând cărţi, atlase, caiete speciale, culegeri, hărţi, planşe –

materiale necesare bunei desfăşurări a fiecărei lecţii;

- cabinet medical şi cabinet psihologic;

- resurse umane:

- personal didactic calificat în  procent de 100%

- 80% cadre didactice titulare cu grad didactic I.

 

PRIORITĂŢILE NOASTRE:

- pregătirea suplimentară a elevilor capabili de performanţă şi participarea la concursuri şi olimpiade şcolare, fapt demonstrat prin rezultatele obţinute;

- dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de relaţionare şi lucru în echipă prin activităţi didactice moderne în cadrul cărora se utilizează materiale diverse.

- redirectionarea resurselor şi ofertei educaţionale în funcţie de nevoile reale ale comunităţii, iar principalii beneficiari ai strategiei şcolii sunt elevii.

 

Şcoala oferă elevilor:

-  Material curricular necesar (planuri de învăţământ, programe şcolare, programe şcolare alternative, auxiliare curriculare -manuale, caiete de lucru, ghiduri, culegeri de probleme, îndrumătoare etc.).

-  Dans sportiv şi popular (gratuit) în parteneriat cu Palatul Copiilor Buzău.

- Discipline opţionale variate care răspund solicitărilor elevilor şi părinţilor  (Matematică distractivă, Educaţie pentru sănătate, Călătorie în lumea poveştilor);

-    Ore de pregătire suplimentară;

- Participarea la activităţi educative şcolare şi extraşcolare în proiecte şi programe educative naţionale şi în proiecte europene.

 

Şcoala integrează copii în clasa pregătitoare promovând un învăţământ echitabil, cu sanse egale de acces şi reuşită pentru toţi. Familia are un loc bine definit, fapt ce se poate constata din acţiunile comune realizate în plan curricular şi material financiar. Există, la nivelul întregii colectivităţi, relaţii bazate pe colaborare, toleranţă şi democraţie, cultivarea responsabilităţii şi competiţiei.

 

Din anul şcolar 2014 – 2015 unitatea noastră şcolară organizează cursuri

„AFTER SCHOOL”

(prin activităţi de voluntariat ale cadrelor didactice din şcoală)